Hola a todos y todas,

Adjunto a un email enviado a vuestro correo os recordamos que todavía sigue abierto el plazo para inscribir a vuestros hijos y vuestras hijas a la Escuela de Pascua, así que adjunto os enviamos de nuevo la hoja de inscripción de la Escuela de Pascua 2019, este año como en anteriores ocasiones también la realizará la empresa Docendo.

Aquellos/as que estéis interesados/as en apuntar a vuestros hijos e hijas debéis rellenar dicha hoja y hacérnosla llegar bien por email a ampateodorollorente@hotmail.com o bien en papel en el horario de atención al público de la oficina del AMPA o fuera de ese horario nos la podéis dejar también en el buzón de la oficina del Ampa, o también a través de la página web de Docendo. Debéis entregarla antes del 5 de abril, ya que tenemos que ver si se forma un grupo de mínimo de 12 alumnos en rangos de edades similares para que se realice y poder organizarlo todo antes de las vacaciones de Pascuas.

Muchas gracias por vuestra atención.

Saludos.


Hola a tots i totes, 

Adjunt a un email enviat al vostre correu us recordem que encara segueix obert el termini per a inscriure als vostres fills i les vostres filles a l'Escola de Pasqua, així que adjunt us enviem de nou el full d'inscripció de l'Escola de Pasqua 2019, enguany com en anteriors ocasions també la realitzarà l'empresa Docendo.


Aquells/es que estigueu interessats/des en apuntar als vostres fills i filles heu d'omplir la dita fulla i fernos-la arribar bé per email a ampateodorollorente@hotmail.com o bé en paper en l'horari d'atenció al públic de l'oficina de l'AMPA o fora d'eixe horari ens la podeu deixar també a la bústia de l'oficina de l'Ampa o també a la pàgina web de Docendo. Heu d'entregar-la abans del 5 d'abril, ja que hem de vore si es forma un grup de mínim de 12 alumnes en rangs d'edats semblants perquè es realitze i poder organitzar-ho tot abans de les vacances de Pasqües. 


Moltes gràcies per la vostra atenció. 

Salutacions.